Belastingen en administratie

Administratie en belastingzaken zijn niet de favoriete bezigheden van freelancers en zzp’ers. Echter is een goed verzorgde en overzichtelijke administratie niet alleen verplicht, maar zeker ook onmisbaar voor het onderhouden van uw onderneming. Het geeft een inzicht in hoe uw onderneming er financieel voor staat.

Het betalen van belasting is ook een onderdeel van de administratieve zaken voor een zelfstandige. Er zijn verschillende soorten belasting waar u als freelancer of zzp’er mee te maken hebt. Welke belastingen u betaalt hangt af van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld uw rechtsvorm, of de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting en eventuele belastingen aan uw gemeente.

Inkomstenbelasting

In Nederland betaalt iedereen belasting over zijn inkomsten. Bent u werknemer dan betaalt u loonbelasting, als zelfstandig ondernemer betaalt u, als de Belastingdienst u ziet als ondernemer, inkomstenbelasting. Als freelancer of zzp’er kunt u profiteren van allerlei aftrekposten waaronder zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ook daadwerkelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als u uw onderneming slechts benut voor hobby of familie, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Er gelden dus een aantal criteria voor de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst kijkt naar de volgende zaken om te beoordelen wanneer u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting:

 • maakt u winst en zo ja, hoeveel,
 • hoe zelfstandig is uw onderneming
 • beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen),
 • hoeveel tijd steekt u in de onderneming,
 • wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden,
 • hoeveel klanten heeft uw onderneming,
 • hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten,
 • loopt u ondernemersrisico,
 • bent u aansprakelijk voor schulden van de onderneming.

Omzetbelasting of btw

Als u als zelfstandig ondernemer omzet maakt, dan draagt u omzetbelasting af over de meeste producten en diensten die u verkoopt. Deze belastingvorm wordt ook wel btw genoemd, Belasting over de Toegevoegde Waarde. U betaalt omzetbelasting als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de btw, als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent als freelancer of zzp’er. Als zelfstandig ondernemer rekent u de btw door aan uw klanten. Van alle inkopen en kosten die u maakt, kunt u de btw aftrekken.

Als u een onderneming start, moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Dit kunt u regelen als u uw onderneming inschrijft bij de KvK, uw gegevens worden dan automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt of u ondernemer bent voor de btw.

De Belastingdienst kijkt naar de volgende zaken om te beoordelen wanneer u ondernemer bent voor de btw:

 • oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit,
 • hebt u regelmatig inkomsten,
 • hebt u inkomsten naast uw werk in vaste dienst,
 • exploiteert u een vermogensbestanddeel of een recht (bijvoorbeeld omdat u een pand verhuurt).

Uw administratie bewaren

U bent volgens de wet verplicht om een overzichtelijke administratie bij te houden en deze minimaal 7 jaar te bewaren, gegevens over onroerende zaken moet u zelfs 10 jaar bewaren. Dit is onder andere noodzakelijk voor de belastingaangifte. U mag uw papieren administratie digitaal opslaan.

Verplichte onderdelen om te bewaren van uw administratie zijn bijvoorbeeld:

 • kasadministratie,
 • kassabonnen,
 • bankafschriften,
 • contracten,
 • correspondentie,
 • facturen.

Uitgebreid profiel

Maak een uitgebreid profiel aan om uw naamsbekendheid te vergroten

Om te kunnen ondernemen en voor de online marketing is voor u als freelancer, zzp’er of klusser met een bedrijf of eenmanszaak een profiel onmisbaar.

Uitgebreid profiel