Begeleidende e-mail factuur

Een begeleidende e-mail stuurt u, evenals een begeleidend schrijven, mee met een factuur naar uw opdrachtgever. In een begeleidend schrijven schrijft u wat de ontvanger in de enveloppe aantreft, wat de bijlagen zijn en onderbouwt u in het kort wat u verstuurd heeft. Verstuurt u een digitale factuur, dan onderbouwt u in het kort de factuur en eventuele bijlagen in een begeleidende e-mail.

Verstuurt u een factuur per post, dan is een begeleidend schrijven niet noodzakelijk. Het is wel aan te bevelen als het om een nieuwe klant of opdrachtgever gaat. Verstuurt u een digitale factuur als bijlage per e-mail, dan is het wel noodzakelijk om met een korte omschrijving de e-mail aan te vullen zodat de opdrachtgever direct kan zien wat de inhoud is en uw e-mailbericht niet wordt gezien als spam (spam is een verzamelnaam voor ongewenste berichten) waardoor uw e-mailbericht niet aankomt bij de ontvanger.

Voorbeeld van een begeleidende e-mail bij een factuur

Tekst voor een begeleidende e-mail is eenvoudig. Of anders gezegd, hou de tekst voor een begeleidende e-mail eenvoudig. Een korte zakelijke inhoud is voldoende. Hieronder vindt u een voorbeeld die u vrijblijvend kunt gebruiken.

Aanhef

Geachte heer/mevrouw,

Inleidende alinea

In de bijlage vindt u de factuur van de geleverde diensten op [datum] voor [korte omschrijving van de geleverde diensten]. Wij verzoeken u vriendelijk het betreffende bedrag binnen de gestelde factuurtermijn over te maken.

Afsluitende alinea

Heeft u nog vragen over deze factuur, dan kunt u contact met ons opnemen.

Alvast bedankt voor de afhandeling.

Ondertekening

Met vriendelijke groet,

[Naam]

E-mail footer

Website met vraag en aanbod van werk met klussen en opdrachten voor freelancers en zzp’ers

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Gebruik van deze informatie door anderen dan de beoogde geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.


Uitgebreid profiel

Maak een uitgebreid profiel aan om uw naamsbekendheid te vergroten

Om te kunnen ondernemen en voor de online marketing is voor u als freelancer, zzp’er of klusser met een bedrijf of eenmanszaak een profiel onmisbaar.

Uitgebreid profiel