Factuurnummer

Nadat u de eerste projecten als zelfstandige onderneming hebt afgerond, is het tijd om te factureren. Het maken van facturen valt onder de administratie van uw bedrijf of eenmanszaak. U weet uit welke verplichte onderdelen een factuur moet bestaan, maar hoe zit het met de factuurnummering? Factuurnummers zijn belangrijk voor een overzichtelijke administratie, maar ook is de vermelding van een factuurnummer op facturen wettelijk verplicht.

Op elke factuur staat een uniek, opvolgend factuurnummer. Een factuurnummer kunt u zien als een referentie voor uw klanten en uw eigen administratie. Zijn er problemen met een betaling van een factuur, dan kunt u eenvoudig verwijzen naar het betreffende factuurnummer. Door het gebruik van een goede factuurnummering voorkomt u ook problemen tijdens een eventuele controle van de Belastingdienst.

Factuurnummering

Voor de Belastingdienst geldt dat factuurnummering oplopend en uniek moeten zijn. U kunt zelf bepalen met welk factuurnummer u begint met factureren. U kunt beginnen met het jaartal van de facturering gevolgd door bijvoorbeeld 001, dan wordt het factuurnummer 2015001. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een lettercombinatie en cijfercombinatie. Zo kunt u een afkorting van de debiteur, gevolgd door het jaartal en het volgnummer aanhouden. Dan wordt het factuurnummer bijvoorbeeld FW2015001.

Het is wel belangrijk dat u bij factuurnummering voldoende ruimte heeft om opvolgend uw facturen te blijven nummeren. Als u begint met factuurnummer 201501, dan kunt u als laatste factuurnummer 201599 gebruiken. Zo kunt u slechts maximaal 99 opvolgende facturen maken.

Maakt u gebruik van een factuurprogramma, dan is de factuurnummering automatisch opvolgend. Gebruik u Word of Excel om te factureren, dan is het aan te bevelen dat het factuurnummer als eerste in de bestandsnaam wordt vermeld gevolgd door bijvoorbeeld de naam van de debiteur. Met deze methode van archiveren kunt u uw facturen en factuurnummers gemakkelijk terug vinden.

Verplichte vermeldingen op een factuur

In de wetgeving is opgenomen dat op een factuur de volgende vermeldingen verplicht zijn:

  • datum van uitreiking,
  • opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd,
  • btw-identificatienummer waaronder de ondernemer de levering of de dienst heeft verricht,
  • de naam en het adres van de ondernemer en zijn afnemer,
  • de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de omvang en de aard van de verrichte diensten,
  • de datum waarop de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of is voltooid,
  • de vergoeding met betrekking tot elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief belasting, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen,
  • het toegepaste tarief,
  • het te betalen bedrag van de belasting.

Op een factuur mogen bedragen in willekeurig munteenheden voorkomen, mits het te betalen bedrag voor de belasting is uitgedrukt in euro’s.


Uitgebreid profiel

Maak een uitgebreid profiel aan om uw naamsbekendheid te vergroten

Om te kunnen ondernemen en voor de online marketing is voor u als freelancer, zzp’er of klusser met een bedrijf of eenmanszaak een profiel onmisbaar.

Uitgebreid profiel