Offerte maken

Met het zelfstandig ondernemen krijgt u te maken met potentiële klanten. Werkgevers die een freelance of zzp opdracht voor u hebben vragen u een offerte op te stellen met een prijsopgave. Dit geeft duidelijkheid en met een overzichtelijke offerte heeft u meer kans dat de offerte ook daadwerkelijk een opdracht wordt.

Een offerte kunt u samenvatten als een omschrijving van de producten of diensten die u als zelfstandige aanbiedt. Op verzoek van een potentiële klant wordt een offerte opgesteld waarin u helder uiteenzet welke werkzaamheden u gaat verrichten en voor welk bedrag of uurtarief. Beschrijf niet alleen duidelijk uw diensten of producten in de offerte, maar vooral ook wat uw potentiële klant met uw oplossing kan bereiken en welke voordelen hij hierdoor heeft.

Een goede offerte opstellen

Maak de offerte zo passend mogelijk op de wensen van uw potentiële klant, blijf echter wel altijd zo transparant mogelijk. In een goede offerte plaatst u standaard de volgende gegevens:

  • uw bedrijfsgegevens en de gegevens van uw klant,
  • datum waarop de offerte is opgesteld,
  • offertenummer,
  • uitgebreide specificatie van de werkzaamheden en de daaraan verbonden uren en uw uurtarief,
  • geldigheidsduur van de offerte,
  • vermelding of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn,
  • Verwijzing naar uw algemene voorwaarden.

Maak in de omschrijving van uw offerte duidelijk welke werkzaamheden er zijn opgenomen binnen de offerte en wanneer het meerwerk wordt. Maak vooraf goede afspraken onder welke voorwaarden u de werkzaamheden gaat verrichten en zet dit uitgebreid uiteen in uw offerte. Bijvoorbeeld het leveren van materialen of eventueel voorbereidend werk. In uw algemene voorwaarden kunt u afspraken vastleggen over betalingen.

Van offerte naar opdracht

Heeft u uitgebreide technische specificaties van het aangeboden product, dan kunt u dit als bijlage toevoegen bij de offerte. Het is gebruikelijk om bijlagen in de offerte op te nemen zodat de offerte een overzichtelijk geheel blijft. U wilt tenslotte wel dat de offerte een opdracht wordt en niet door de klant wordt weggegooid.

Als de offerte door uw klant wordt ondertekent heeft u een juridische overeenkomst. Neem de tijd voor het maken van een offerte en lees alles goed na voor u hem verzendt, per post of digitaal als bijlage in een e-mailbericht.


Uitgebreid profiel

Maak een uitgebreid profiel aan om uw naamsbekendheid te vergroten

Om te kunnen ondernemen en voor de online marketing is voor u als freelancer, zzp’er of klusser met een bedrijf of eenmanszaak een profiel onmisbaar.

Uitgebreid profiel