Voorbeeldtekst begeleidende e-mail bij een offerte

Minstens zo belangrijk bij het aanbieden van uw offertes is een goede begeleidende e-mail. Wat staat er in zo’n begeleidende e-mail en welke formulering moet u gebruiken om uw offerte goed over te laten komen bij de afnemer? De voorbeeldteksten voor een begeleidende e-mail voor offertes die u hieronder kunt vinden helpen u als zelfstandige ondernemer een eind op weg met het maken van uw eigen e-mailbericht voor uw offerte naar uw potentiële opdrachtgever.

Voorbeeld 1

Aanhef

Geachte heer [naam],

Inleidende alinea

Allereerst onze dank voor uw offerte aanvraag. Wij hebben voor u een scherpe aanbieding gemaakt waar u gebruik van kunt maken. U ontvangt deze offerte als bijlage in deze e-mail. Op deze offerte gelden onze algemene voorwaarden die u kunt vinden op onze website en tevens ook als bijlage in deze e-mail.

Afsluitende alinea

Gaat u akkoord met deze voorgestelde aanbieding, dan ontvangen wij graag een exemplaar uitgeprint en ondertekend retour. Heeft u nog vragen over deze offerte, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Ondertekening (ook wel: signature block)

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]

Bijlage 1: Offerte
Bijlage 2: Algemene voorwaarden

Website met vraag en aanbod van werk met klussen en opdrachten voor freelancers en zzp’ers

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Gebruik van deze informatie door anderen dan de beoogde geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Voorbeeld 2

Aanhef

Geachte heer [naam],

Inleidende alinea

Naar aanleiding van ons gesprek op [datum] jl. waarin u belangstelling toonde in onze diensten, willen wij u met genoegen de volgende offerte aanbieden die u kunt vinden als bijlage in deze e-mail. In de offerte vindt u het plan van aanpak en de ideeën uiteengezet die in voorgenoemd gesprek naar voren zijn gekomen.

Afsluitende alinea

Graag beantwoorden wij eventuele vragen die u nog heeft. Wilt u gebruik maken van deze aanbieding, dan verzoeken wij u vriendelijk om de offerte uitgeprint en ondertekend aan ons te retourneren.

Ondertekening (ook wel: signature block)

Hoogachtend,

[Uw naam]
[Naam bedrijf]

Website met vraag en aanbod van werk met klussen en opdrachten voor freelancers en zzp’ers

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Gebruik van deze informatie door anderen dan de beoogde geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.


Uitgebreid profiel

Maak een uitgebreid profiel aan om uw naamsbekendheid te vergroten

Om te kunnen ondernemen en voor de online marketing is voor u als freelancer, zzp’er of klusser met een bedrijf of eenmanszaak een profiel onmisbaar.

Uitgebreid profiel